วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา ลงพื้นที่ โรงเรียนจุนวิทยาคม
ตรวจติดตาม ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรียน พร้อมชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ
คณะรัฐมนตรี และ เลขาธิการ กพฐ. โดยมี นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม
พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการและบุคลากรโรงเรียนที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล

แชตกับเรา