วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา
พร้อมด้วย น.ส.ขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา ร่วมซักซ้อมเตรียมการต้อนรับ การลงพื้นที่ติดตาม
การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ นอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2567
ในวันที่ 19 มีนาคม 2567 ณ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โดยมี ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ผอ.โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าร่วมเตรียมการดังกล่าว

แชตกับเรา