เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รอง ผอ.สพม.พะเยา เยี่ยมให้กำลังใจ คณะครู นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ซ้อมใหญ่การแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 37 “พะเยาเกมส์” ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โดย สพม.พะเยา รับเป็นเจ้าภาพในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน ทั้งนี้ รอง ผอ.สพม.พะเยา ได้ให้กำลังใจ และชื่นชมทีมงานที่เตรียมความพร้อมได้อย่างแข็งขันเพื่อต้อนรับแขกที่จะมาเยือนจังหวัดพะเยาให้เกิดความประทับใจ

แชตกับเรา