เปิดเทอมวันแรก สพม.พะเยาดาวกระจายเยี่ยม รร.ในสังกัด

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ ออกเยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดทั้ง 18 โรงเรียน ในวันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 1/2565 วันแรก พร้อมทั้งติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการเปิดเรียน on-site มาตรการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และความปลอดภัยในระยะยาว เพื่อสร้างความความสุขให้แก่นักเรียน ครู และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองและชุมชน

โดยในเช้าวันนี้ พบว่าทุกโรงเรียนในสังกัดสพม.พะเยา มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนและได้ทำตามมารตการอย่างเคร่งครัด เด็กๆ นักเรียนต่างดีใจที่จะได้กลับมาเรียน on-site อีกครั้ง ส่วนผู้ปกครองมีความมั่นใจในมาตรการการดูและนักเรียนให้ปลอดภัยและพร้อมที่จะให้นักเรียนไปเรียนในโรงเรียนได้ตามปกติ

 

แชตกับเรา