วันที่ 9 เมษายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา
พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม
และที่ประสบภัยธรรมชาติ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนภูซางวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุพายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2567 ส่งผลให้โรงอาหาร อาคารเรียน
ห้องน้ำและโรงจอดรถ ได้รับความเสียหาย โดยมี รองผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู
ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล

แชตกับเรา