วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา
มอบหมายให้ ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ และนางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วย
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี ผอ.กลุ่มอำนวยการ และผอ.กลุ่ม นโยบายและแผน ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัว “ประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2567” เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีวันสงกรานต์ สักการะและขอพรจากผู้บริหารอาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุคนธ์ คำวิชัย
โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม โดยมีคณะอดีตผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ผู้อำนวยการโรงเรียน
และรองผู้อำนวยการโรงเรียน สพม.พะเยา ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

แชตกับเรา