วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา
น.ส.ขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา นายปิยะ ใจชุ่ม ผอ.โรงเรียนพะเยาพิทยาคม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร
คณะครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพม.พะเยา และบุคลากร สพม.พะเยา ร่วมพิธีเปิด “Kick Off” โครงการ “สุขาดี มีความสุข” จัดกิจกรรม การติดป้ายโลโก้ “สุขาดี มีความสุข” โดย พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off “สุขาดี มีความสุข” ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ณ โรงเรียนวัดเมตารางค์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรม การติดป้ายโลโก้ “สุขาดี มีความสุข”
ทุกโรงเรียนพร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

แชตกับเรา