วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา
และ น.ส.ขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา เข้าร่วมรับฟังทิศทางการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ร่วมกับ คณะผู้บริหาร สพป.พะเยา เขต 1 และ สพป.พะเยา เขต 2
โดยมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สพม.พะเยา สพป.พะเยาเขต 1 และเขต 2 เข้าร่วมรับฟัง
ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร อดีตเลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการมูลนิธิคุณพุ่ม เป็นวิทยากร

แชตกับเรา