วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้ ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา
เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง
จังหวัดพะเยา โดยมี นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาคัดสรร
นักเรียนทุนพระราชทาน โครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัดพะเยา ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
ของมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

แชตกับเรา