วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน พร้อมทั้งได้ชี้แจงและมอบนโยบาย

ของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ณ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม และโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

แชตกับเรา