วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้
น.ส.ขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วย นายจีรเดช นันตา
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน สพม.พะเยา เข้าร่วมพิธี
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายรัฐพล นราดิศร
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานประกอบพิธีถวายความเคารพ
วางพวงมาลาถวายราชสักการะ จุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย ถวายความเคารพ
และกล่าวคำถวายราชสดุดี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา