ผอ.สพม.พะเยา มอบเกียรติบัตรนักเรียนและพบผู้ปกครอง

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการ สพม.พะเยา ได้รับเกียรติให้เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภททั่วไป อายุ 16 ปี และนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา เนื่องมาจากมีผลการเรียนดีเด่น พร้อมทั้งได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองของนักเรียน ณ หอประชุม 50 ปี โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อ.แม่ใจ จ.พะเยา

แชตกับเรา