วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้
น.ส.ขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา ร่วมงาน “วันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 40 ปี”
และร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้อรถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
ณ หอประชุมโรงเรียนพญาลอวิทยาคม วัตถุประสงค์ในการทอดผ้าป่าเพื่อจัดซื้อรถรับ-ส่งนักเรียนในพื้นที่
บริการอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนที่ต้องเดินทางมาโรงเรียน
เนื่องจากเส้นทางจราจรผ่านหน้าบริเวณโรงเรียน ไม่มีรถโดยสารสาธารณะ