วันที่ 15 มิถุนายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้
น.ส.ขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา ร่วมพิธีเปิดการอบรมครูผู้ประสานงาน (FCNT)
ในโครงการจัดระบบความปลอดภัยและการประกันภัยในสถานศึกษา
โดยมีนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิด
ในการนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม และคณะครูจากโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม และโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
ได้เข้าร่วมรับรางวัลเกี่ยวกับการจัดระบบความปลอดภัยและประกันภัยในสถานศึกษาดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพุดตาน โรงแรมเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา