วันที่ 18 มิถุนายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้
นายจักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา และนางสาวกรรณิการ์ สุรัตน์ นักจิตวิทยาโรงเรียน
ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ร่วมประชุมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา