วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา
ร่วมงานวันเกียรติยศ พิธีประดับหมวกและเครื่องหมาย นักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ
จงรักภักดีในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ อาคารเฉลิมหล้าจอมราชัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา โดยมีนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี