สพม.พะเยา ถวายเทียนพรรษา สืบสานพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

เมื่อวันอังคารที่ ๑2 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร รองนายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร รองนายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร รอง นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด พร้อมด้วย คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  ถวายเทียนพรรษา ทำบุญถวายสังฆทานและปัจจัย เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา 13 กรกฎาคม 2565 และวันเข้าพรรษา 14 กรกฎาคม 2565 ณ วัดดงพระเจ้า ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

แชตกับเรา