เครือข่ายมัธยมพะเยา เจ้าภาพมหกรรมวิชาการกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46 ICT ยิ่งใหญ่ระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565  ดร.นิพนธ์  ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46   ICT การประกวดและการแข่งขันทักษะวิชาการ ปี 2565  “นวัตกรรม เทคโนโลยี 46 ICT พัฒนาสู่มาตรฐานสากล”  โดยนายศักดิ์ฤทธิ์  สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ.เมือง จ.พะเยา โดยมีผู้ร่วมงานซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนเข้าร่วมงานในครั้งนี้จากทั่วประเทศ ๘๑ โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น ๔,๐๐๐ คน สร้างคุณภาพและโอกาสทางการศึกษาให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น ในการจัดงานครั้งนี้ เครือข่ายมัธยมพะเยา นำโดย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เป็นเจ้าภาพ พร้อมกันนี้ทางคณะเทคโนโลยีและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การสนับสนุนด้านสถานที่การแข่งขันและบุคลากรด้าน ICT จัดระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม และมหาวิทยาลัยพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา การประกวดและการแข่งขันทางวิชาการเน้นในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การแข่งขันบังคับหุ่นยนต์ การแข่งขันจรวดน้ำ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ การประกวดหนังสั้น เป็นต้น รวมไปถึงการจัดนิทรรศการความสำเร็จในการเรียนการสอนด้าน ICT ของ18 โรงเรียนในสังกัดสพม.พะเยาอีกด้วย

แชตกับเรา