ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็น

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2565 ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา ได้เป็นประธานการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา (วPA) ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ.เมือง จ.พะเยา