ประชุมคณะกรรมการซ่อมแซมอาคาร

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รองผู้อำนวยการ สพม.พะเยา ประชุมคณะกรรมการซ่อมแซมอาคารสำนักงาน เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ปรับแบบแปลนให้เหมาะสม และถูกต้องตามระเบียบ ณ ห้องน้ำยม สพม.พะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

แชตกับเรา