ผอ.สพม.พะเยา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจ.พะเยา

ว่าที่ร้อยโท ดร.ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการการพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา ร่วมกับผู้บริหารการศึกษาในจังหวัดพะเยา เพื่อร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

แชตกับเรา