สพม.พะเยา จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา (8 มกราคม 2566) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งลูกจ้างประจำ อัตราจ้างเพื่อเป็นแกนนำในการสนับสนุนพัฒนาสถานศึกษา  และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์สร้างสรรค์สามัคคี พัฒนาโรงเรียนบ้านดอกบัว(บุญมานุเคราะห์) เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านดอกบัว(บุญมานุเคราะห์) อ.เมือง จ.พะเยา ได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยโท ดร.ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานเปิดงาน ได้รับความร่วมมือจากร้อยตรีบุญเทียม จันทร์ฟอง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าวังทอง ผู้นำชุมชนและประชาชนบ้านดอกบัว

กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถวายเป็น  พระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2566 เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งลูกจ้างประจำ-อัตราจ้าง ในการสนับสนุนพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 18 แห่ง  และเพื่อดำเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์สร้างสรรค์สามัคคีพัฒนาโรงเรียนบ้านดอกบัว(บุญมานุเคราะห์) ในการเตรียมความพร้อมขอใช้สถานที่ตั้งโรงเรียนบ้านดอกบัว(บุญมานุเคราะห์) เป็นที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ในอนาคตอันใกล้นี้ ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสม ในการใช้ประโยชน์ทางการศึกษากับบุตรหลานชาวพะเยาร่วมกับทางชุมชนอย่างเต็มศักยภาพ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพม.พะเยา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน และพี่น้องประชาชนใกล้เคียงโรงเรียนบ้านดอกบัว ประมาณ 100 คน

แชตกับเรา