การประชุมคณะกรรมการให้คะแนนคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการให้คะแนนคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปี พ.ศ.2566

โดยมี ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รอง.ผอ.สพม.พะเยา พร้อมคณะกรรมการ ดำเนินการประชุมฯ
ณ ห้องประชุมน้ำยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

แชตกับเรา