กิจกรรม “เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สพม.พะเยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 08.00 น. ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล

ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วย ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.พะเยา ร่วมกิจกรรม “เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” โดยกิจกรรมประกอบด้วย เคารพธงชาติ กิจกรรมทางศาสนา ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กล่าวปฏิญญาสำนักงานเขตสุจริต จากนั่นเป็นการพบปะแจ้งข่าวสาร โดยได้ดำเนินกิจกรรมทุกวันจันทร์แรกของเดือน ก่อนปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นในการปฏิบัติงาน ด้วยความสุจริตโปร่งใส ณ ลานหน้าเสาธง สพม.พะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

แชตกับเรา