ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าขอพรและรดน้ำดำหัว
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น.

ว่าที่ร.ท.ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา ให้การต้อนรับ

นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และคณะ

ที่เข้าขอพรและรดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566

เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย และประเพณีสงกรานต์ ให้ดำรงสืบต่อไป

ณ ห้องผอ.สพม.พะเยา

แชตกับเรา