ประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 2 /2566

เมื่อวันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 9:30 น. ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการ สพม.พะเยา
มอบให้ ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพม.พะเยา

เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ

ผ่านระบบ Video Conference ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566

ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา อ.เมือง จ.พะเยา