สพม.พะเยา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 18/2566

เมื่อวันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 8:00 น. ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการ สพม.พะเยา พร้อมด้วย ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพม.พะเยา และบุคคลากรทางการศึกษา สพม.พะเยา

ร่วมรับชม รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่18/2566 เพื่อรับรับฟัง นโยบาย แนวทางปฏิบัติ

ร่วมถึงข้อราชการอื่นๆ เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

แชตกับเรา