สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา จัดงานต้อนรับ ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รอง.ผอ.สพม.พะเยา

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา จัดงานต้อนรับ

ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาพะเยา โดยมี ว่าที่ร.ท.ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา พร้อมคณะผู้บริหาร

ร่วมให้การต้อนรับฯ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

แชตกับเรา