ผอ.สพม.พะเยา พบเพื่อนครูและมอบเกียรติบัตรให้กับข้าราชการครูเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล

ผู้อำนวยการ สพม.พะเยา พบเพื่อนครูและมอบเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนสวย

ภูมิทัศน์ใส ปลอดภัย ไร้สารพิษ ให้กับโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

และมอบเกียรติบัตรให้กับข้าราชการครูเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ

ให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ณ ห้องประชุมเฮือนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

แชตกับเรา