แสดงความยินดีต้อนรับ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 13.00 น. ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

พร้อมด้วย ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รอง ผอ.สพม.พะเยา และ ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา

ต้อนรับ ดร.ธงชัย คำปวง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1

เนื่องด้วย รองผอ.สพป.พะเยา เขต 1 เข้ารับตำแหน่งใหม่

ดร.ฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1

และ ดร.ชัยณรงค์ สร้างช้าง รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1

ณ ห้อง ผอ.สพม.พะเยา

แชตกับเรา