สพม.พะเยา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 20/2566 และประชุมผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม สพม.พะเยา

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 08.00 น. ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการ สพม.พะเยา

พร้อมด้วย ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพม.พะเยา และบุคคลากรทางการศึกษา สพม.พะเยา

ร่วมรับชม รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2566 เพื่อรับรับฟัง นโยบาย แนวทางปฏิบัติ

ร่วมถึงข้อราชการอื่นๆ เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ จากนั้น เป็นการประชุมทีมบริหาร สพม.พะเยา

โดยมี ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล มอบหมายให้ ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ เป็นประธานในการประชุม

ผู้บริหารและผู้อำนวยการกลุ่ม สพม.พะเยา ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

แชตกับเรา