การตรวจสอบภายใน ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 09.00 น. ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รองผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานคณะกรรมการ

พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ และหน่วยตรวจสอบภายใน

นายสุรินทร์ ดีแก้วเกษ รอง ผอ.รร.ภูซางวิทยาคม และ ส.อ.ชวลิต กันคำ ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม เป็นกรรมการ ดำเนินการตรวจสอบภายใน ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

ณ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม