สพม.พะเยา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดพะเยา

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 14.00 น. ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รอง ผอ.สพม.พะเยา

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดพะเยา

โดยมี ดร.ธงชัย คำปวง ผอ.สพป.พะเยา เขต1 เป็นประธานในการประชุม

ณ ห้องประชุมคอนเฟอร์เรนส์ ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

แชตกับเรา