สพม.พะเยาจัดประชุมผู้บริหารศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8/2566

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 ว่าที่ ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

พร้อมด้วย ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รอง ผอ.สพม.พะเยา ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ และบุคลาการทางการศึกษา สพม.พะเยา

ได้ทำการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคคลาการทางการศึกษา ครั้งที่ 8/2566

เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแจ้งข้อราชการและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา(สพฐ) กระทรวงศึกษา โดยก่อนประชุมได้มีการมอบโล่รางวัลและเกียรติให้กับผู้บริหารและโรงเรียนในสังกัด

ณ ห้องประชุมโรงเรียนปงรัชดาภิเษก ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา