มอบนโยบายการศึกษาโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. ว่าที่ ร้อยโททวีป วงค์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

ลงพื้นที่พบเพื่อนครูพร้อมมอบนโยบายการศึกษาโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม

ณ หอประชุมโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม อ.เมือง จ.พะเยา

แชตกับเรา