การประชุมการจัดการแข่งขันกีฬา “พะเยาเกมส์” ครั้งที่ 1

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รองผอ.สพม.พะเยา

เป็นประธานในการประชุมการจัดการแข่งขันกีฬา “พะเยาเกมส์” ครั้งที่ 1

เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกกำลังกาย

โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา