พิธีประดับเข็ม ตราสัญลักษณ์ ประจำโรงเรียน ณ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้

ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รอง ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานในพิธีประดับเข็ม ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ดงเจนวิทยาคม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี

ณ หอประชุมโรงเรียนดงเจนวิทยาคม