การอบรมขยายผล “โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ” ณ ห้องประชุมโรงเรียนดอกคำใค้วิทยาคม

วันอังคาร ที่ 11 กรกฎาคม 2566 ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงค์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รอง ผอ.สพม.พะเยา

พร้อมด้วยนายปิยะ ใจชุ่ม ผอ.โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ประธานสหวิทยาเขตภูกามยาว

เป็นประธานเปิดการอบรมขยายผล “โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

จัดการอบรมขยายผล “โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ”

ณ ห้องประชุมโรงเรียนดอกคำใค้วิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา