ฉบับที่ 405 : 10 สิงหาคม 2566

เตรียมความพร้อมจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 71

ณ ห้องประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงค์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

พร้อมด้วย ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสุทรา เชียงแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 71

โดยมี ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงค์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานในการประชุม

ณ ห้องประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

แชตกับเรา