การประชุมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผล

และรายงานกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี 2566

วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รอง ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผลและรายงานกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี 2566

ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา