สพม.พะเยา ดำเนินการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2

วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

พร้อมด้วย ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา

และคณะกรรมการจัดทำคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดำเนินการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2

โดยมี นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา