พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นายจักรพันธ์ ภาชนะ รองผอ.สพม.พะเยา

พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ณ บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ภายในบริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา