ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายนิเวศ อิสุวอ ผู้อำนวยการ สพม.พะเยา มอบหมายให้

นายจักรพันธ์ ภาชนะ รองผู้อำนวยการ สพม.พะเยา พร้อมคณะ ร่วมตรวจเยี่ยม

การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2566 ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

ในด้านความปลอดภัย และความพร้อมในการดำเนินงานตามนโยบายของ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สู่การขับเคลื่อนภายในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างขวัญและกำลังใจให้กับ

นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา

แชตกับเรา