วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายนิเวช  อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
เป็นประธานในพิธิเปิดการนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ ตามโครงการพัฒนาองค์กรและโรงเรียน
ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข ตามมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา โดยมี
คณะศึกษานิเทศก์ และตัวแทนโรงเรียนในสังกัด จำนวน 18 โรงเรียน เข้าร่วมนำเสนอผลงาน

วีดิโอนำเสนอ "โรงเรียนแห่งความสุข"

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

โรงเรียนปงรัชดาภิเษก

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

โรงเรียนภูซางวิทยาคม

โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

โรงเรียนพญาลอวิทยาคม

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

โรงเรียนขุนควรวิทยาคม

โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม

โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม

เล่มผลงาน "โรงเรีนยแห่งความสุข" ของโรงเรียน
โรงเรียนขุนควรวิทยาคม
โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม
โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
โรงเรียนพญาลอวิทยาคม
โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
โรงเรียนภูซางวิทยาคม
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม