ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2564**วันที่ 11 มีนาคม เวลา13.00 น.ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพะเยา