การสัมมนาสถานภาพความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลไทย ปี 2566 ผ่านระบบ Microsoft Teams

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้

นางสาวอรอนงค์ อินอุดออน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เข้าร่วมสัมมนาสถานภาพความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลไทย ปี 2566 ผ่านระบบ Microsoft Teams

แชตกับเรา