ประชุมสัมมนาทางวิชาการ
แนวทางการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการ สพม.พะเยา มอบหมายให้
นายจักรพันธ์ ภาชนะ รองฯ ผอ.สพม.พะเยา รักษาราชการแทน ผอ.สพม.พะเยา
นางสุทรา เชียงแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประเมิน
และนายณัฐพงศ์ นอศรี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
แนวทางการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 ณ โรงแรมแกรนด์ ปา แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน