ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดี มีความสุข สู่การนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

มอบหมายให้ นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน นโยบายเรียนดี มีความสุข สู่การนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

ระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร

แชตกับเรา