โครงการพัฒนาทักษะด้านการตรวจสอบภายในสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา มอบให้ นางรัตนพัตน์ ทองรอด ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ.2567 รุ่นที่ 1 วันที่ 28 ก.พ – 1 มี.ค 2567 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม.