วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้ น.ส.พรพิมล อินทร์เป็ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการและนายพจน์ ทะอุด เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ
จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
โดยนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม

แชตกับเรา